8399

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐẠI Á ~ Exactly of Chemistry

DAI A INDUSTRY.,JSC
Địa chỉ : KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại : 0972160328
Fax : 04.62516637
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Đối tác
Công Ty TNHH Bạn Của Mọi Nhà
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM
14:50 03/08/2012
Giá : Liên hệ
14:46 03/08/2012
Giá : Liên hệ
14:42 03/08/2012
Giá : Liên hệ
14:41 03/08/2012
Giá : Liên hệ
14:35 03/08/2012
Giá : Liên hệ
22:37 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt phụ gia kháng UV Mã sản phẩm: UV20.783  
22:39 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt phụ gia kháng UV Mã sản phẩm: UV778
14:33 03/08/2012
Giá : Liên hệ
22:30 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB136W
22:28 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB65W
22:45 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa PP chống cháy Mã sản phẩm: PP-FR68
22:25 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB60W
22:22 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB2705W
22:43 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt phụ gia trợ gia công Mã sản phẩm: PPA57
22:18 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB218W
22:34 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt phụ gia kháng UV Mã sản phẩm: UV20.770
22:13 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt nhựa màu cô đặc Mã sản phẩm: MB169W
22:41 28/07/2012
Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật sản phẩm Loại sản phẩm: hạt phụ gia chống tĩnh điện Mã sản phẩm: AST01