1267

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRE VIỆT

Địa chỉ : Số 5 Ngõ 35, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai
Điện thoại : 0984123456
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRE VIỆT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 5 Ngõ 35, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai
Điện thoại : 0984123456
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 03/05/2012
Ngày thành lập : 03/05/2012
Tên giám đốc : Giám đốc: Vũ Hữu Dũng
Di động : Đăng nhập Can view