Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí
DRILLING MUD JOINT STOCK COMPANY
4586

Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí

DRILLING MUD JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ : Tầng 6 & 7, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 173, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 35.14.03.50
Fax : (84.4) 38.56.25.52
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM
Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí

DRILLING MUD JOINT STOCK COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tầng 6 & 7, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 173, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 35.14.03.50
Fax : (84.4) 38.56.25.52
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 18/10/2005
Tên giám đốc : Tổng giám đốc: Ông Tôn Anh Thi

Intro Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí

CÁC DẤU MỐC PHÁT TRIỂN

Năm 1990

Ngày 8/3/1990 thành lập Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí và Chi nhánh DMC - Vũng tàu;

Năm 1991

Ngày 12/8/1991 thành lập Công ty ADF - Việt Nam (nay là Công ty Liên doanh M-I Vietnam), là liên doanh giữa Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí với Công ty Anchor Drilling Fluids A/S Na Uy (năm 1996 ADF A/S Nauy đã chuyển 50% vốn sở hữu trong ADF- Việt Nam cho M-I Hoa Kỳ).

Năm 2005

Ngày 28/4/2005, Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí được chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1544/QĐ-TCCB của Bộ Công Nghiệp.

Ngày 18/10/2005, Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103009579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2005.

Năm 2007

Tháng 6/2007, góp vốn thành lập Công ty cổ phần CNG Việt Nam với các đối tác :

Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội với mã chứng khoán PVC.

Năm 2008

Thành lập Công ty TNHH một thành viên DMC – Yên Viên ngày 04/01/2008  trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh DMC – Yên Viên.

Thành lập Công ty TNHH một thành viên DMC – Hà Nội ngày 24/01/2008 trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh DMC – Hà Nội.

Thành lập Công ty TNHH một thành viên DMC – Quảng Ngãi ngày 29/1/2008 trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh DMC – Quảng Ngãi.

Thành lập Công ty TNHH một thành viên DMC – Vũng Tàu ngày 20/2/2008, trên cơ sở   chuyển đổi chi nhánh DMC – Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP ngày 30/5/2008,.

Đổi tên Công ty TNHH một thành viên DMC Hà nội thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm dầu khí Miền Bắc ngày 24/12/2008,;

Đổi tên Công ty TNHH một thành viên DMC Vũng Tàu thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm dầu khí Miền Nam ngày 25/12/2008, ;

Đổi tên Công ty TNHH một thành viên DMC Quãng Ngãi thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm dầu khí Miền Trung ngày 25/12/2008.

Năm 2009

Thành lập Chi nhánh DMC tại Vũng Tàu tháng 5/2009,.

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khai thác Barite tại Bắc Cạn;

Hiện DMC có 01 Văn phòng đại diện tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Năm 2010

Thành lập Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan ( DMC- WS) tháng 9/2010 trên cơ sở Chi nhánh DMC- tại Vũng Tàu;

Thành lập Chi nhánh- Trung Tâm Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật ( RT) tháng 11/2010;

Thành lập Chi nhánh Tổng công ty DMC- tại Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ làm sachj, xư lý nước, môi trường vào tháng 11/2010;

Hoàn thành phương án chuyển đổi 03 Công ty TNHH MTV DMC- Miền Bắc, DMC- Miền Trung, DMC- Miền Nam thành Công ty cổ phần vào tháng 12/2010.